Week 1

‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden’
God is onze Vader en wij bidden als zijn geliefde dochters en zonen

Week 2

‘Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel’
God maakt zijn schepping heel en wij worden betrokken in die heelmaking

Week 3

‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben’
God brengt recht en nodigt ons uit om een gemeenschap van gerechtigheidte zijn

Week 4

‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’
Wij mogen leven in vrijheid – als vergeven mensen die ook elkaar vergeven

Week 5

‘En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze’
God bevrijdt en nodigt ons uit om een bevrijdende gemeenschap zijn

Week 6

‘Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen’
God maakt het waar en Hij nodigt ons uit om te leven vanuit zijn toekomst

 

 

• Zes themazondagen

Elke week staat één thema centraal, dat geïntroduceerd wordt in de kerkdienst(en).

• Stille tijd thuis

Elk themahoofdstuk bestaat uit zes gedeelten, zodat je elke dag één gedeelte kunt lezen. Bij elk gedeelte staan ook persoonlijke verwerkingsvragen. De nadruk ligt op je eigen leven met God.

• Wekelijkse groeigroepen

Wekelijks kom je bijeen in een groeigroep. Het gespreksmateriaal voor de groeigroepen vind je achterin het boek. De nadruk ligt op het gemeente-zijn: hoe kun je groeien als gemeenschap van Gods Koninkrijk?

 

Suggestie: maak er een 12-wekenproject van…

Er komt in dit boek veel aan de orde. Je kunt er als gemeente daarom ook voor kiezen om daar meer tijd voor te nemen dan zes weken. Je kunt bijvoorbeeld prima twee weken nemen voor elk themahoofdstuk:
• Elk hoofdstuk biedt ruimschoots stof voor twee themadiensten.
• Elke eerste week heb je groeigroep, elke tweede week is er ruimte voor een gemeentebrede activiteit (die georganiseerd kan worden door een of twee groeigroepen).
Bijvoorbeeld een aanbiddingsavond (week 1), een natuurwandeling (week 2), een feestelijke maaltijd voor de hele buurt (week 3), een avond met ministrygebed (week 4), een creatieve avond met workshops schilderen en drama rond het thema ‘Geliefde dochters en zonen van de Vader’ (week 5), een avond van gebed voor de stad of het dorp (week 6).