Materiaal

Filmpjes, pdf’s en afbeeldingen: materiaal uit het boek en wat uit de kerken wordt ontwikkeld. We kunnen dit hier delen.

Illustraties

Hier kun je illustraties uit het boek downloaden: icoontjes en de bedes op de titelpagina’s.